top of page
IMG_20240712_122231.jpg
Näkijä - energiahoitaja Jaana Aurinkosalo

Olen koko ikäni ollut erityisherkkä, tunnetietoinen, intuitiivinen ja empaattinen ihminen. Nämä piirteet ovat mahdollistaneet minulle sen, että olen tutkinut uteliaana ihmisyyttä, niin toisten ihmisten kautta, kuin syvästi itseeni tutustuen.

Valmistuttuani koulutetuksi hierojaksi (v. 2000) ja sitä työtä tehdessäni aloin näkemään ihmisten terveyteen, tunteisiin ja uskomuksiin liittyviä asioita. Näkemiseni voimistui ja siirryin tekemään työtä näkijänä ja henkisenä ohjaajana. Pidin koulutuksia (Henkisen kasvun ohjaaja koulutus 1,5 vuotta), luentoja (Minä Olen Messut, TÄYSII 2013 -seminaari), yksilö- ja ryhmävastaanottoja, sekä retriittejä liittyen ihmisen henkiseen kasvuun.

 

Tehdessä myös itse löysin yhä vahvemmin ykseystietoisuuden ja läsnäolon äärelle. 

Tänä päivänä näkeminen sekä tunnetaito- ja tietoisuus ovat vahvistuneet niin,  että pystyn todella nopeasti ja tarkasti tunnistamaan ihmisessä olevia tunne- ja energiatukos kohtia, jotka vapautuessaan voivat mahdollistaa kehoon elinvoimaisuutta, mieleen ja tunteisiin rauhallisuutta, keveyttä, iloa ja positiivisuutta. Pystyn myös omakohtaisen kokemukseni läsnäolosta ja rauhasta, kirkkaasta tietoisuudesta avulla ohjaamaan ihmisiä kokemaan samoin. 

Elämme kaunista, nopean kehityksen aikaa, yhä useammin asiakkaani kokevat ykseyskokemustakin. Tämä ääretön vapauden kokemus vaikka hetkellisestikin koettuna, tekee ihmiseen lähtemättömän muutoksen kohti uutta, kirkkaampaa ja elinvoimaisempaa itseä.

Tule ja tutustu palveluihini seuraavilla sivuilla <3

bottom of page